De ontwikkeling van jeugdspelers via jeugdacademies

De jeugd wordt terecht bestempeld als de toekomst van een club. Jeugdspelers krijgen bij veel clubs moderne faciliteiten ter beschikking om hun talent optimaal te ontwikkelen. Toch blijft het moeilijk om te voorspellen wie het op professioneel niveau zal waarmaken. Kunnen er stappen genomen worden in het versterken van de jeugdwerking? En zo ja, aan welke criteria en prestatie-indicatoren moet aandacht besteed worden? deSportonoom vat samen en komt op de proppen met een specifiek voorbeeld.

Jeugdwerking

Een effectieve jeugdopleiding steunt in vele gevallen op vier belangrijke domeinen. Deze multidisciplinaire aanpak streeft ernaar om op alle gebieden van de jeugdacademie de beste aspecten aan te moedigen:

 • Coaching
 • Faciliteiten
 • Compensatie
 • Onderwijs

1) Coaching is afhankelijk van de begeleiders die deel uit maken van de club. Tegenwoordig moeten jeugdtrainers over een bepaald diploma beschikken om op een zeker niveau training te mogen geven. Naast de coach zijn er nog belangrijke begeleiders in de ontwikkeling van de jongeren. Zo zijn er de afgevaardigden, kinesisten, coördinatoren, etc. Daarnaast moet er in zekere mate aandacht besteed worden aan de ouders van het kind, zodat ook zij de juiste attitude aannemen naast het veld.

2) Faciliteiten hebben eerder betrekking op de middelen die een bepaalde club de jongeren kan aanbieden. Afhankelijk van de grote en de financiële middelen van de club kan men jongeren overtuigen met bepaalde trainingsfaciliteiten. Hiervoor refereren we ondermeer naar het vierde punt, namelijk onderwijs. Vele clubs hebben een samenwerking op poten gezet met sportscholen in de omgeving, waardoor de jonge spelers kunnen deelnemen aan de trainingen en toch alle leerstof kunnen verwerken door middel van leerlingenbegeleiding. Andere faciliteiten die zowel de jongeren als hun ouders kunnen overtuigen, zijn de trainingsomstandigheden (bv. jeugdterreinen, kunstgras, stadion, etc.) of carrière-ondersteuning. Vaak hebben faciliteiten te maken met extra activa om de kernzaak (hier: sport) te vergemakkelijken.

3) Compensatie betreft de tegemoetkoming van de club voor de diensten van de jongeren. In eerste instantie worden de jongeren zelf overtuigd met bovenvermelde redenen, maar ook de extralegale en financiële voordelen spelen vaker wel dan niet een rol in de aantrekkingskracht van de club. Als we denken aan een transfer naar het buitenland, proberen clubs regelmatig ouders te overtuigen door hen een huis aan te bieden. Binnenlandse transfers zijn een ander geval, daarom worden regelmatig abonnementen aangeboden aan de familieleden van het jeugdtalent. Compensatie heeft niet enkel te maken met geld. Zo rijden er in de meeste professionele clubs ook taxibusjes rond die de jongeren van school gaan halen en ’s avonds – na de training – terug naar huis brengen. Dit alles met één doel: het jeugdtalent de mogelijkheid te geven om zich volledig te ontplooien en de ouders te overtuigen door hen bij te staan in de ‘opvoeding’ van het kind.

4) Onderwijs werd gedeeltelijk besproken onder punt 2. faciliteiten. Opvallend is dat clubs een samenwerking met lokale scholen op poten zetten zodat bepaalde lesuren vervangen kunnen worden door trainingsuren. Deze uren worden achteraf ingehaald door een extra uur studietoezicht aan te bieden, individueel of met de andere jeugdtalenten.

Academies steunen op bovenstaande criteria om de productiviteit te verbeteren, resulterend in een succesvolle jeugddoorstroming, een talentrijk team, een fier bestuur en loyale supporters.

De volgende zes fundamentele principes liggen aan de basis van de vier pijlers hierboven:

 • De spelers meer tijd geven om te sporten en gecoacht te worden.
 • De coaching optimaliseren door het aantrekken van gediplomeerde jeugdtrainers, eventueel ondersteund door ervaren coördinatoren.
 • Het invoeren van een systeem met daadwerkelijke prestatiemetingen waardoor de kwaliteit gewaarborgd wordt.
 • Het implementeren van significante voordelen in elk aspect van de spelersontwikkeling.
 • Het vinden van een positieve invloed op de omgeving waardoor strategische investeringen haar geld waard zijn.
 • Reglementering betreffende het aantal jeugdspelers onder contract op het wedstrijdblad tijdens wedstrijden op het hoogste niveau.

Bovenstaande pijlers liggen aan de basis van het voorbeeld dat zijn weg vond in de Premier League, namelijk het “Elite Player Performance Plan” (EPPP).

Focus op jeugdontwikkeling via het Elite Player Performance Plan

Het Elite Player Performance Plan (EPPP) is een lange-termijn strategie om de jeugdspelersontwikkeling in de Premier League naar een hoger niveau te tillen. Het EPPP is het resultaat van overleg tussen de Premier League en haar clubs, de Football Association (FA) en andere belangrijke stakeholders.

In Engeland krijgen de jeugdacademies onafhankelijke auditors over de vloer die hen een score geven van 1 tot 4 met betrekking tot productiviteit, trainingsfaciliteiten, coaching, onderwijs en het welzijn op de club in het algemeen. Afhankelijk van deze score zal de club meer fondsen ter beschikking gesteld krijgen. De Premier League en de FA zijn bereid om meer dan ooit te investeren in jeugdontwikkeling programma’s.

Een aantal belangrijke zaken binnen het EPPP zijn:

 • Clubs toestaan om meer tijd door te brengen met hun jongeren door middel van coaching. Dit betekent dat er specifieke coaching programma’s worden voorzien.
 • Clubs helpen bij het verzorgen van relaties met lokale scholen, waarin zowel voetbal als onderwijs centraal staan.
 • Clubs toelaten om spelers makkelijker aan te trekken als ze van de onafhankelijke auditors een goed rapport hebben ontvangen.
 • Steeds op zoek naar verbeteringen binnen het huidige systeem door een netwerk van voetbalkennis aan te leggen.

Volgens de initiatiefnemer van het EPPP is er geen groots idee dat garant staat voor succes in de jeugdontwikkeling van de jongeren. Het is eerder de som van vele kleine acties die ervoor zorgen dat er resultaten behaald worden.

Het EPPP is in feite opgericht om een platform te creëren waar een lokale jongere rond acht of negen jaar – ontwikkeld of aangetrokken wordt door zijn ‘plaatselijke’ club – de mogelijkheid krijgt om door te groeien en op latere leeftijd het shirt aan te trekken van de eerste ploeg in de club waar hij is opgegroeid. Achteraf kan dit eventueel leiden tot financieel rendement voor de club zelf.

Sinds de Premier League het EPPP geïntroduceerd heeft in 2012, hebben de Engelse clubs in de verschillende divisies aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in de ontwikkeling van de jeugd. Premier League-clubs spenderen jaarlijks gemiddeld vijf miljoen pond aan hun academie, waardoor het – na de spelerslonen – de tweede grootste kostenpost is voor de meeste clubs.

Het meten van sportieve prestaties

Het meten van het succes van de jeugdopleiding, namelijk de ontwikkeling van de spelers en het vermogen om de juiste spelers de juiste middelen aan te reiken, blijft een uitdaging. deSportonoom is van mening dat er ruimte moet zijn om de vooruitgang als resultaat van een jeugdontwikkelingsplan te bepalen en te meten, eventueel aan de hand van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s), een balanced scorecard (BSC) of een SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Elke academie zal ‘productiviteit’ tot doel hebben, bijvoorbeeld om spelers te begeleiden naar een carrière in het profvoetbal. Hoewel dit de ultieme maatstaf is voor het succes van een academie, is het inherent gelinkt aan terugkijken naar het verleden. Kortom wat deden we goed in het verleden zodat de speler momenteel een professionele carrière kan uitbouwen? Nochtans zal de meerderheid van de jeugdacademie nooit een professionele carrière tegemoet gaan.

Het is daarom belangrijk om een visie over de jeugdacademie te vertalen naar het dagelijks bestuur. Op die manier kan informatie doorstromen en ondersteuning verleend worden, waardoor efficiëntere beslissingen omtrent de aanwerving en het behoud van spelers genomen worden. Dit heeft als gevolg dat men een beter begrip heeft van de spelers bij elke leeftijdsgroep. Op basis van deze kennis kunnen de ploegsamenstelling en de verwachte resultaten voor elke speler beter ingeschat worden, alsook de individuele vooruitgang en de eventuele overgang naar het eerste elftal. Door bovenstaande aanpak – namelijk het identificeren van de sterktes en zwaktes (SWOT-analyse) binnen de academie – kan er een concreet plan worden opgesteld om de effectiviteit van de jeugdwerking te ondersteunen.

Het meten van financiële prestaties

Gezien de toenemende investeringen van de clubs in hun academies, wordt het steeds belangrijker om te kunnen beoordelen of de academie bijdraagt aan de waarde van de club. Dit noemt men het leveren van een return on investment (ROI; rendement op de investeringen). Het is algemeen aanvaard dat de transfergelden en vergoedingen uit loonovereenkomsten door eigen jeugdspelers uit de academie dé maat zijn van het rendement, maar analyse strekt zich zelden verder uit dan deze inkomsten te vergelijken met de totale uitgaven van de academie.

 • Het is eveneens relevant om de bijdragen aan de teamprestaties te vergelijken tussen jeugdspelers en aangekochte spelers. Hierdoor kunnen de kosten in perspectief bekeken worden.
 • Tevens is het nuttig de transfergelden en huurgelden van de uitgeleende spelers te vergelijken met de eigen uitgaven aan geleende of gekochte spelers.
 • Een derde vergelijking die opgaat, is om de loonkosten van de spelers uit de academie te vergelijken met de loonkosten van de aangeworven spelers.
 • Een bijkomende belangrijke financiële pijler is de totale exploitatiekost van de academie. Deze zou moeten opgenomen worden in de analyse, zodanig dat ze effectief kan worden verspreid over het geringe aantal jeugdspelers die werkelijk doorbreken bij de club of verkocht worden.

Als men dit allemaal in beschouwing neemt, kan men een nauwkeurigere beoordeling geven van de financiële waarde van de jeugdacademie.

Onze ervaring

De club doet er best aan om specifieke prestatie-indicatoren te ontwikkelen om de prestaties van hun academie te analyseren in functie van de bovengenoemde criteria. Deze kunnen bijgevolg gebruikt worden als basis om de vooruitgang en prestaties te meten/rapporteren aan de raad van bestuur van de club.

Het biedt een platform voor de jeugdmanagers om het succes van hun academie in meetbare gegevens om te zetten. Het kan ook helpen om zich te concentreren op directe investeringen in bepaalde gebieden van de academie, zodanig dat zij een beter rendement genereren. Dat wil zeggen dat de gebieden met het grootste potentieel bepaald moeten worden. Met meer gerichte investeringen kan er tenslotte meer waarde gerealiseerd worden.

Wat is jouw mening over de jeugdwerking in België? Krijgen jongeren bij ons de mogelijkheid om hun talent ten volle te benutten? Geef hier je mening op deze blogpost of laat een suggestie achter. Heb je vragen in verband met de werking van je jeugdacademie of ben je als individuele speler op zoek naar meer informatie? Geef gerust een seintje en we nemen graag contact met je op.


Gerelateerde items


Reacties


 • Sam Borremans

  Als voormalig jeugdspelertje van een voetbalclub uit eerste nationale is dit zeer herkenbaar. Toen stond ik er niet bij stil wat voor een organisatie er achter een jeugdopleiding zit. Deze blog maakt dit duidelijk. De auteur weet hoe een professionele jeugdwerking in elkaar zit.