Sport als een verdienstengoed

Artikels

De Vlaamse regering is bevoegd voor sport, cultuur, jeugd en andere vrijetijdsactiviteiten. Voor deze sectoren besloot de regering om de financiële middelen te beperken. Het beoogde begrotingsevenwicht zou op die manier behaald kunnen worden. Nochtans lijkt dergelijk beleid eerder kenmerkend voor een kortetermijnvisie. Reden is dat sport in economische termen als een verdienstengoed beschouwd wordt.

Lees meer

De Europese aanpak van “matchfixing”

Artikels

Er is sprake van wedstrijdvervalsing (ook bekend als wedstrijdmanipulatie of matchfixing) als het resultaat van een wedstrijd volledig of gedeeltelijk bepaald wordt door een deelnemer en/of een andere betrokkene (bijvoorbeeld een scheidsrechter, trainer, etc.) die moedwillig verliest of vals speelt. Matchfixing druist niet alleen in tegen de regels van de sport, het is in de…

Lees meer

Bestraffing van dopingpraktijken

Artikels

Het gebruik van doping om de prestaties te bevorderen, komt natuurlijk in vele sporten voor. Om de sport zo fair mogelijk te houden, is een efficiënte bestraffing van deze praktijken essentieel. Hieronder bespreekt deSportonoom de huidige sancties voor dopingzondaars in de elitesport.

Lees meer

De Voetbalwet & het recht van verdediging

Artikels

Van tijd tot tijd spreekt het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege van het land, zich uit over aangelegenheden die met voetbal te maken hebben. Aangezien dit Hof niet oordeelt over specifieke feiten in een rechtszaak maar enkel gewaarborgde rechten behandelt, zorgen deze uitspraken vaak voor een toonaangevende evolutie waar geregeld naar verwezen wordt in…

Lees meer