Arbeidsongevallen bij sporters: hoe zit dat juist?

Artikels

Zoals geweten, wordt een sporter die aangesloten is bij een club als een werknemer beschouwd. De club in kwestie is de werkgever. Elke werknemer in een bedrijf kan een ongeval hebben tijdens het verrichten van arbeid. Bij betaalde sporters ligt zo’n arbeidsongeval toch wat anders. Bij het uitoefenen van sport is er immers steeds het…

Lees meer

Kan een sporter zijn arbeidsovereenkomst zomaar beëindigen?

Artikels

In de professionele voetbalwereld is het tegenwoordig schering en inslag dat voetballers onder hun contract uit willen bij hun club. Doorgaans hebben ze dan een resem aanbiedingen op zak en wensen de potentiële nieuwe werkgevers niet de gevraagde transfersom neer te leggen. Bij de modale werknemer-werkgever verhouding wordt het beëindigen van de arbeidsovereenkomst geregeld door…

Lees meer

Vergoedingsmogelijkheid als betaalde sportbeoefenaar (deel II)

Artikels

Zoals in de blog “vergoedingsmogelijkheden voor amateur-wielrenners (deel I)” besproken, zijn amateursporters in principe niet onderworpen aan de verplichtingen van een zelfstandige of van een loontrekkende. Het gaat immers niet over een beroepsactiviteit. Als men toch een vergoeding voor de geleverde prestaties wenst te ontvangen, heeft deSportonoom reeds een aantal mogelijkheden aangereikt. Hieronder wordt verder…

Lees meer