Arbitrage in de sport: het BAS en het TAS

Artikels

Ook de sportwereld ontsnapt niet aan de juridisering van onze maatschappij. Hoe vaak hoor je tegenwoordig niet berichten op radio en tv dat “het Vlaams Doping Tribunaal zich heeft uitgesproken over…” of dat “het TAS geoordeeld heeft dat…”. Verenigingen in de sport zijn doorgaans privaatrechtelijke organisaties. Als er geschillen ontstaan, bepalen specifieke reglementen vaak dat…

Lees meer

De ontwikkeling van jeugdspelers via jeugdacademies

Opinies

De jeugd wordt terecht bestempeld als de toekomst van een club. Jeugdspelers krijgen bij veel clubs moderne faciliteiten ter beschikking om hun talent optimaal te ontwikkelen. Toch blijft het moeilijk om te voorspellen wie het op professioneel niveau zal waarmaken. Kunnen er stappen genomen worden in het versterken van de jeugdwerking? En zo ja, aan…

Lees meer

Sport als een verdienstengoed

Artikels

De Vlaamse regering is bevoegd voor sport, cultuur, jeugd en andere vrijetijdsactiviteiten. Voor deze sectoren besloot de regering om de financiële middelen te beperken. Het beoogde begrotingsevenwicht zou op die manier behaald kunnen worden. Nochtans lijkt dergelijk beleid eerder kenmerkend voor een kortetermijnvisie. Reden is dat sport in economische termen als een verdienstengoed beschouwd wordt.

Lees meer

Vergoedingsmogelijkheid als betaalde sportbeoefenaar (deel II)

Artikels

Zoals in de blog “vergoedingsmogelijkheden voor amateur-wielrenners (deel I)” besproken, zijn amateursporters in principe niet onderworpen aan de verplichtingen van een zelfstandige of van een loontrekkende. Het gaat immers niet over een beroepsactiviteit. Als men toch een vergoeding voor de geleverde prestaties wenst te ontvangen, heeft deSportonoom reeds een aantal mogelijkheden aangereikt. Hieronder wordt verder…

Lees meer