Sport als een verdienstengoed

Artikels

De Vlaamse regering is bevoegd voor sport, cultuur, jeugd en andere vrijetijdsactiviteiten. Voor deze sectoren besloot de regering om de financiële middelen te beperken. Het beoogde begrotingsevenwicht zou op die manier behaald kunnen worden. Nochtans lijkt dergelijk beleid eerder kenmerkend voor een kortetermijnvisie. Reden is dat sport in economische termen als een verdienstengoed beschouwd wordt.

Lees meer